Geboorte in Kaart

" De manier waarop een kindje wordt geboren, vormt de basis voor zijn gevoel van veiligheid, eigenwaarde en verbondenheid "

Geboorte in kaart kinderen

Wijze lijfjes

Het is algemeen bekend dat via de navelstreng alles wat je eet en drinkt tijdens de zwangerschap bij je kindje terecht komt. Maar wist je dat ook alle ervaringen, gevoelens, emoties en gedachten die je gedurende de zwangerschap en de geboorte hebt bij je kindje terecht komen? En dat een kindje zijn geboorte heel bewust meemaakt? Probeer je dus maar eens voor te stellen wat het tijdens de zwangerschap en bevalling allemaal heeft meegekregen en ervaren! Al die ervaringen zitten in dat kleine, wijze lijfje opgeslagen.

Vertelgedrag

Uit jarenlang onderzoek wordt steeds duidelijker dat de periode van zwangerschap en de manier waarop een kindje geboren wordt een flinke stempel drukt op hoe een kind zich ontwikkelt en welk gedrag het laat zien. Je kunt hierbij denken aan: hyperactiviteit (staat altijd ‘aan’), coördinatie- en evenwichtsproblemen, zindelijkheidsproblemen, slaapproblemen, lichamelijke ongemakken (o.a. allergieën, luchtwegproblemen), moeite met stressregulatie, woedeaanvallen/snel boos worden, concentratie- en/of leerproblemen, spraak/taalachterstand, faalangst, (extreme) onzekerheid, depressieve gevoelens, moeite met hulp vragen/hulp krijgen, moeite hebben met aanraking, moeite hebben met afscheid nemen van mama, angst voor nieuwe situaties, hooggevoeligheid/snel overprikkeld,  enz.

Achter het gedrag wat een kind laat zien, of het nu groot of klein is, zit altijd een bepaalde behoefte. Met behulp van de methodiek van Geboorte in Kaart zoomen we helemaal in op de periode rondom de zwangerschap en de geboorte. Hierdoor krijg je inzicht in het geboorteverhaal van jouw kind en daarmee tevens in de boodschap die het met zijn gedrag aan jou als ouder wil vertellen. Pas wanneer je het geboorteverhaal van je kind (in)ziet, kun je jouw kind zelf ook écht zien. En wanneer je je kind kunt zien, de behoefte achter zijn gedrag kunt zien, betekent dit dat je hem beter kunt begrijpen en daarmee beter kunt begeleiden. Want gedrag is slechts een uiting van datgene wat eraan vooraf is gegaan en vormt daarmee de sleutel naar de oplossing!

" Het in kaart brengen van het geboorteverhaal is indrukwekkend, verhelderend, soms confronterend, maar vooral heel bijzonder. Een zeer waardevol cadeau voor je kind en jouzelf! "

Werkwijze & investering

Indien je het ‘vertelgedrag’ van jouw kind in kaart wilt laten brengen, plannen we een eerste sessie in waarbij we het geboorteverhaal zo volledig mogelijk in kaart zullen gaan brengen. Een Geboorte in Kaart sessie duurt gemiddeld zo’n 2,5 tot 3 uur. De vervolgsessie, waarbij we meer zullen inzoomen op de onderliggende behoeftes van het kind, duurt zo’n 1,5 tot 2 uur.

Van beide sessies maak ik een geluidsopname welke naar je worden doorgestuurd, zodat je deze thuis op je gemak nog eens na kunt luisteren. Je ontvangt op papier een beknopte samenvatting van de sessies, een uitwerking van de meest van toepassing zijnde geboortepatronen en enkele tips om thuis mee aan de slag te gaan. Ook hebben we na enkele weken nog een kort telefonisch nazorg-consult. De investering voor dit traject bedraagt 449 euro.
Wanneer je enkel de geluidsopnames en een kort overzicht van de gegeven tips wenst te ontvangen, betaal je 349 euro.

Indien daar behoefte aan is, kunnen er vervolgsessies worden ingepland à 79 euro per uur. 

meer informatie?

Heb je nog vragen of wil je liever telefonisch een afspraak maken, neem dan even contact met mij op.

Verhindering / no-show

Indien een afspraak uiterlijk 24 uur van te voren wordt verzet of afgezegd, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Omdat ik tijd voor je vrij plan in mijn agenda zal bij verzetten of afzeggen binnen 24 uur voor aanvang van een afspraak 50% van de kosten aan je worden doorberekend. Verzetten of afzeggen kan enkel telefonisch, van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.30 uur. Bij no-show zal de volledige sessie aan je worden doorberekend.